Begroting 2021

De gemeente Nissewaard presenteert op deze website haar begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024. Met deze begroting legt het college van burgemeester en wethouders de voor 2021 geraamde lasten en baten ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. De gemeenteraad autoriseert de budgetten.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30