Begroting 2021

Programma's

Schoon, heel en veilig

Kernboodschap Schoon, heel en veilig

We willen dat onze inwoners zich thuis voelen in onze gemeente. Nissewaard is een plek waar je lekker kunt wonen, werken en leven. Aan de basis hiervan staat een prettige leefomgeving. Een leefomgeving waar je veilig bent op straat en in de gebouwen. Een plek waar het opgeruimd is en waar het er groen en netjes uitziet. Kortom, Nissewaard is een plek waar je je thuis voelt.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten

69.732

69.962

68.363

68.359

69.908

68.917

Baten

-26.163

-26.945

-28.334

-28.585

-28.603

-28.644

Saldo lasten en baten

43.568

43.017

40.030

39.774

41.305

40.273

Mutaties reserves

-6.821

-1.859

-315

-1.186

-1.276

-397

Totaal programma

36.747

41.158

39.714

38.588

40.028

39.876

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 68.363

22,8 %

Baten

€ 28.334

9,7 %

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30