Begroting 2021

Programma's

Leren, participeren en ondersteunen

Kernboodschap Leren, participeren en ondersteunen

Iedereen doet zo goed mogelijk mee in Nissewaard. Dat is de ambitie van dit programma.  De meeste mensen kunnen en doen dit. Inwoners die hier moeite mee hebben, geven wij een steuntje in de rug. We willen bereiken dat kinderen gezond, kansrijk en veilig opgroeien, zodat ze hun plek vinden in de samenleving. Ook willen we dat inwoners voor zichzelf en hun directe sociale omgeving zorgen. Dat doen we door voorzieningen dichtbij hun leefomgeving in te richten en er zo vroeg mogelijk bij te zijn, om problemen te voorkomen. Voor kwetsbare inwoners zorgen we dat de beschikbare ondersteuning zo licht is als het kan en zo zwaar als nodig. Door inwoners te activeren om zelf te zoeken naar oplossingen, wordt hun eigen inbreng in de wijk zichtbaar.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten

145.805

158.548

152.120

150.136

150.744

151.360

Baten

-42.790

-45.230

-45.795

-47.379

-48.532

-48.997

Saldo lasten en baten

103.014

113.317

106.325

102.757

102.212

102.363

Mutaties reserves

-3.468

-9.256

-4.736

-518

0

0

Totaal programma

99.546

104.061

101.588

102.239

102.212

102.363

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 152.120

50,8 %

Baten

€ 45.795

15,7 %

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30