Begroting 2021

Paragrafen

Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf wordt een beknopte weergave gegeven van de uitvoering van het grondbeleid van de gemeente Nissewaard.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30