Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

Terugblik

De groei van de Nederlandse economie is onder meer door de Corona-pandemie hard tot stilstand gekomen. De voorspelde groei van het bruto binnenlands product (BBP) is voor 2020 bijgesteld naar een krimp van 6,4%. Voor 2021 wordt een groei geraamd van 3,3%. Gezien het afnemende consumentenvertrouwen en onzekerheid over het virus is het wel aannemelijk dat de piek van de economische groei achter ons ligt. De werkloosheidscijfers lopen op. Ook na 2020 wordt een stijging van de werkloosheid voorzien. Voor de mensen die hun baan behouden wordt een bescheiden koopkrachtstijging voorzien.

Het saldo van de EMU-schuld stijgt de komende jaren van 48,7% van het BBP in 2019 tot 61,5% van het BBP in 2020. Dit is een direct gevolg van de steunmaatregelen tijdens het stilvallen van de economie als gevolg van de corona-beperkingen. Ultimo 2021 wordt een EMU-saldo van 61,1%van het BBP verwacht.
Het CPB voorspelt voor 2021 een stijging van de inflatie van 1,5%.

De kapitaalrente laat op dit moment nog geen stijging zien ten opzichte van de vorige periode. Ook voor de langere termijn wordt nog geen grote rentestijging voorzien. Vanuit de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve komen nog steeds signalen dat er geen renteverhoging wordt doorgevoerd. Vooralsnog is de rente op de geldmarkt (< 1 jaar) voor de gemeente nog negatief.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30