Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Communicatie

Bij het schrijven van deze begrotingsteksten is Corona een belangrijke factor, het heeft een aantal zaken in een stroomversnelling gebracht. Op afstand zorgen voor voldoende informatie en participatie vraagt om de inzet van andere middelen. We hebben veel meer van de online mogelijkheden gebruik gemaakt en zijn vooral veel via video gaan communiceren. In een korte tijd werd landelijk een publiekscampagne uit de grond gestampt waar we inmiddels veel uitingen van gezien hebben zoals de Corona krant en de COR campagne.

De basis voor onze communicatie uitingen blijft dat we duidelijk en toegankelijk zijn voor iedereen, maar de berichtgeving en interactie moet ook steeds sneller. Zorgvuldigheid en snelheid staan op gespannen voet met elkaar. De komende periode ligt daarin de uitdaging.

Online participatie zal in 2021 uitgebreid worden, omdat we voorlopig ook niet anders kunnen. Het in contact blijven met de samenleving is belangrijker dan ooit. Het wringt en schuurt in de samenleving, niet alleen rond corona, maar ook rond andere belangrijke thema’s.

De Newsroom blijft belangrijk om te kunnen monitoren wat mensen zeggen over de gemeente. Social media is nog steeds een belangrijk communicatiemiddel en het maken van eigen video’s zal in 2021 niet veranderen. Het communiceren over de voortgang en de resultaten van het collegebeleid is in 2021 een speerpunt.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30