Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

Overtollige middelen

In de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en het treasurystatuut is opgenomen dat de gemeente onder strikt bepaalde voorwaarden overtollige middelen aan financiële instellingen met een minimale AA-rating in de Europese Economische Ruimte (EER) mag uitzetten. Door de intrede van het schatkistbankieren is dit beperkt. Overtollige middelen dienen thans aangehouden te worden in de schatkist door middel van een rekening-courantverhouding met de Staat der Nederlanden.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30