Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

Dividenden

De gemeente Nissewaard heeft een aantal deelnemingen of neemt deel in het kapitaal van diverse vennootschappen. Dit betreffen de volgende vennootschappen: BNG Bank, Stedin Holding N.V., B.V. Gemeenschappelijke Bezit Evides, Dataland B.V. en N.V. Reinis. Van een aantal vennootschappen wordt jaarlijks dividend ontvangen. Voor het aandelenbezit van Stedin Holding N.V., BNG Bank en B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides ontvangt de gemeente Nissewaard dividend. Voor het jaar 2021 en meerjarig wordt rekening gehouden met een dividendopbrengst van € 1.400.000. De dividendopbrengst van N.V. Reinis is hier buiten beschouwing gelaten. Dit vanwege de eis dat de tarieven voor reiniging kostendekkend moeten zijn.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30