Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

Risico's garanties en borgstellingen

De gemeente Nissewaard ondersteunt diverse organisaties binnen haar gemeente bij het financieren van hun investeringen, indien deze organisaties niet zelf bij een geldgever terecht kunnen of wanneer een geldgever extra zekerheid behoeft. In tegenstelling tot de daling van de verstrekte leningen bij corporaties nemen de borgstellingen toe. Dit geeft aan dat corporaties meer vreemd geld ter financiering hebben aangetrokken, waarvoor gemeenten borgstellingen hebben verstrekt. Voor de gemeente Nissewaard is dit een gunstige ontwikkeling. Het risico met betrekking tot de verstrekte lening van de corporaties neemt hierdoor af of verdwijnt zelfs. Als gevolg van de herfinanciering bij banken door de corporaties ontstaat een lager risico, omdat de waarborgfondsen een groot deel van het financieringsrisico gaan afdekken. De beschreven waarborgfondsen hebben een Triple A status en zijn solide instellingen, die voldoende waarborg bieden om de financiers te kunnen betalen, indien een corporatie niet aan zijn rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen. De gemeente Nissewaard loopt samen met het Rijk als achtervang een minimaal risico. De kans dat een gemeente als borg wordt aangesproken of dat de rente- en aflossingsverplichtingen niet worden voldaan blijft altijd aanwezig. Het risico wordt als gering beschouwd vanwege de achtervang functie en de gestelde zekerheden. Het volgende overzicht geeft aan voor welk bedrag de gemeente Nissewaard risico loopt op garanties en borgstellingen.

Garanties in euro's (x 1.000)

Aanvang 2020

risico

Volkshuisvestingsgroep Woonbron Maasoevers

137.798

Woontrefpunt Maasdelta

237.500

Stichting Leeuw van Putten

106.200

Woningstichting De Zes Kernen

41.050

Woonzorg Nederland

5.729

Diverse rechtspersonen

6.605

Particuliere eigenaren Gemeente garantie oud

2.397

Diverse particulieren Nederlandse Hypotheek Garantie 

48.836

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30