Begroting 2021

Financiën

Investeringen

Het BBV bepaalt dat bij de raming voor het begrotingsjaar van de financiële gevolgen van het bestaande en het nieuwe beleid afzonderlijk aandacht moet worden besteed aan de investeringen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Daarbij wordt onder investeringen met een economisch nut verstaan alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. De enige uitzondering hierop vormen de investeringen in kunstvoorwerpen van cultuurhistorische waarde.

Jaar/boekwaarde

1-jan-21

Investeringen met een economisch nut

264.525.538

Investeringen met een maatschappelijk nut

 33.010.465

Totaal

297.536.003

Meerjareninvesteringsschema

Omschrijving

Investeringsjaar

2021

2022

2023

2024

Verv installaties parkeergar 5 jr 2021

16.602

Duikers 2021

70.000

VV Hekelingen veld 1 renovatie toplaag/doelen/dugouts

88.631

Geluidsinstallaties De Stoep

111.000

Particuliere beschoeiingen 2021

200.000

Theemsweg

353.604

Stadhuis raambekleding/zowering

360.000

Verv installaties parkeergar 10 jr 2021

379.437

VV Hekelingen veld 2 verv kunstgras /doelen/dugout

445.391

Raadhuisstraat eo

449.162

Aandeel riolering integrale projecten

453.371

Aanvulling Spaarnestraat

600.000

Verlichting De Stoep

600.807

Kerkhoek eo

638.341

Beschoeiingen 2021

800.000

vrijverval riolering 2021

851.250

De Vroon eo

1.001.601

Stationsweg asfalt

1.065.000

Waterland fase 1

1.415.837

Vervanging CTK 2021

1.636.152

Renovatie schoolgebouwen

1.700.000

Oranjelaan

1.795.099

Renovatie de Vuurvogel (de Hoek) (excl. voorber.krediet)

1.871.428

Verlichting De Stoep

21.600

HSV Spikes veld 2 ren toplaag

36.668

Restaurant keukeninrichting

40.000

HSV Spikes veld 1 en 2 verv ballenvangers/hekwerk/veldafsch

45.595

Stoffering De Stoep

79.310

HSV Spikes veld 1 ren toplaag/dugouts

81.714

HSV veld 2 verv barotop/dugouts

110.974

HSV Spikes veld 1 verv barotop

116.064

LTV de Dalle veld 1 t/m 6 verv constructie

150.000

LTV de Dalle verv toplaag/tennisnetten

153.696

LTC de Hartel veld 1 t/m 6 ren toplaag

166.418

Particuliere beschoeiingen 2022

200.000

Rijbaan Hekelingsweg 1

245.125

Werkplekinrichting 2021 --> 2022

300.000

Openbare ruimte bij nieuwbouw Sterrenkwartier

350.000

Aandeel riolering integrale projecten

366.284

SC Botlek veld 1 verv toplaan kunstgras

448.153

Openbare ruimte bij nieuwbouw de Elementen

500.000

Rotonde Schouw Hekelingseweg

600.000

Verv installaties parkeergar 10 jr 2022

694.590

Schiekamp Noord fase 1

695.720

Beschoeiingen 2022

800.000

Rijbaan Hekelingsweg 2

952.118

Heemraadlaan asfalt

1.005.200

Vervanging CTK 2022

1.114.673

vrijverval riolering 2022

1.199.547

Gymzaal bij nieuwbouw de Elementen

1.218.000

Gymzaal bij nieuwbouw Sterrenkwartier

1.218.000

Waterland fase 2

1.415.837

Groenewoud Noord

1.436.028

Nieuwbouw Sterrenkwartier (excl. voorber.krediet)

5.182.223

Nieuwbouw de Elementen (excl. voorber.krediet)

7.654.800

AV Narrowcasting

25.000

SCO 63 veld 2 renovatie toplaag/doelen

38.871

Verv installaties parkeergar 3 jr 2023

44.626

Horecamiddelen en inrichting De Stoep

49.512

Meldkamer

50.000

(KVOS) Olympic korfbal veld 1 ren toplaag

65.744

(KVOS) Olympic korfbal veld 2 ren toplaag

65.744

SCO 63 veld 4 renovatie toplaag/doelen

69.008

Verv installaties parkeergar 12 jr 2023

69.876

Duikers 2023

70.000

SCO 63 veld 3 renovatie toplaag /doelen/dugouts

72.307

VV Hekelingen veld 6 ren toplaag/doelen

83.500

VV Hekelingen veld 5 ren toplaag/doelen

83.500

Geluidinstallaties De Stoep

92.000

VV Hekelingen veld 4 ren toplaag/doelen/dugouts

109.508

Verlichting De Stoep

141.030

Olympic handbal veld 2 ren toplaag/doelen/dugouts

160.136

Olympic handbal veld 1 ren toplaag/doelen/dugouts

161.344

Particuliere beschoeiingen 2023

200.000

Werkplekinrichting 2022 --> 2023

300.000

Lieveplaats eo

439.711

Aandeel riolering integrale projecten

556.198

Beschoeiingen 2023

600.000

Raadhuislaan

700.000

Vervanging CTK 2023

814.850

Openbare ruimte bij nieuwbouw My College

1.000.000

Openbare ruimte bij  Scala Rietvelden/Charels de Foucauld

1.000.000

vrijverval riolering 2023

1.247.968

Waterland fase 3

1.415.837

Waterland fase 4

1.415.837

Akkersvoorde eo fase 1

1.419.494

Nieuwbouw My College (excl. voorber.krediet)

8.163.970

Nieuwbouw Scala Rietvelden/Charels de Foucauld (excl. voorber.krediet)

9.395.500

Verv install parkeergar 8 jr 2024

21.084

AV fractiekamers en vergaderkamers

25.000

Foyerinrichting De Stoep

28.984

Vloeren De Stoep

35.000

Presentatiemiddelen De Stoep

44.792

Verv install parkeergar 12 jr 2024

54.394

Horecamiddelen en –inrichting De Stoep

68.256

ICT/beveiliging/kassa’s De Stoep

83.047

SC Botlek veld 3 ren toplaag en doelen

83.500

SC Botlek veld 2 ren toplaag, doelen en dugouts

90.155

SC Botlek veld 4 ren toplaag, doelen en dugouts

90.155

Overleg formeel

95.000

VV Spijkenisse veld 6 ren toplaag, doelen en dugouts

98.144

Scouts renovatie toplaag

99.918

VV Spijkenisse veld 1 ren toplaag, doelen en dugouts

107.910

Verv install parkeergar 10 jr 2024

108.944

Geluidinstallaties De Stoep

150.000

Aandeel riolering integrale projecten

153.742

Spark nieuwe coating en belijning

159.720

Particuliere beschoeiingen 2024

200.000

Trekkenwand De Stoep

238.203

Werkplekinrichting 2023 --> 2024

300.000

Werkplekinrichting 2024

300.000

Beschoeiingen 2024

580.000

vrijverval riolering 2024

1.273.606

Div Investeringen accommodaties

2.800.000

Div Investeringen accommodaties

3.600.000

Div Investeringen accommodaties

4.591.480

Akkersvoorde eo fase 2

5.390.878

Totaal:

16.902.713

28.598.337

30.121.070

20.871.912

Te autoriseren krediet:

16.902.713

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30