Begroting 2021

Financiën

Stand en verloop reserves en voorzieningen

In het BBV (artikel 20 lid 2) wordt voorgeschreven dat er aandacht wordt besteed aan de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. In dit onderdeel wordt hierop ingegaan.

 

Saldo

Bestemming

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

31-12-2019

Rek 2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Algemene reserve

9.131

1.696

82.097

24.029

67.200

910

1.000

67.110

11

150

66.971

11

1.080

65.903

11

150

65.764

Totaal algemene reserve

1.696

82.097

24.029

67.200

910

1.000

67.110

11

150

66.971

11

1.080

65.903

11

150

65.764

Bestemmingsreserves

Centrumtaken MO/VO

7.330

363

6.967

415

6.552

49

6.503

6.503

6.503

Herstructurering de Akkers

730

730

Flankerend Beleid

1.831

400

1.431

400

1.031

400

631

631

631

Egalisatie milieuheffing

1.586

1.001

585

12

573

12

561

12

550

12

538

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.831

5.019

6.056

794

11

1.987

3.826

119

3.706

119

3.587

119

3.467

Ontwikkeling KCC

339

32

130

240

95

145

56

89

89

89

De Boeg daklozenopvang

188

15

173

15

158

15

143

15

128

15

113

Beheer

3.924

188

282

364

3.842

3.842

3.842

3.842

3.842

Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen

524

490

270

743

83

826

826

826

826

Sociaal domein

10.430

5.488

10.023

5.895

4.691

1.204

469

735

735

735

Herstructurering Sterrenkwartier

953

273

681

681

681

681

681

Parkeerbeleid

492

492

492

492

492

492

Onderwijshuisvesting

394

394

840

1.234

-840

394

394

51

343

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

1.300

94

182

1.212

27

1.185

26

1.159

26

1.134

26

1.108

Annuïteiten

5.250

5.250

452

4.798

419

4.379

382

3.997

345

3.652

Sportaccommodaties

500

107

21

586

51

535

51

485

51

434

51

384

NN2040

2.075

485

1.590

650

940

520

420

420

Duurzaamheid

1.495

1.495

355

1.140

255

885

465

420

420

Projecten

1.000

390

610

582

28

28

28

28

Herstructurering wijken

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Corona

3.000

739

2.261

2.261

2.261

2.261

2.261

Totaal bestemmimgsreserves

32.352

188

24.331

21.440

35.242

1.934

9.732

32.451

-840

2.390

29.221

1.489

27.731

1.038

26.693

Totaal reserves

41.483

1.883

106.427

45.469

102.441

2.844

10.732

99.560

-829

2.540

96.192

11

2.569

93.634

11

1.188

92.457

 

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Verloop van de voorzieningen

31-12-2019

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2020

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2021

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2022

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2023

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2024

Omschrijving

Voor verplichtingen en verliezen

Pensioen APPA

919

723

723

723

723

723

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Riolering

13.627

140

13.487

114

13.373

134

13.239

149

13.090

164

12.926

Totaal

14.547

140

14.210

114

14.096

134

13.962

149

13.813

164

13.648

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30