Begroting 2021

Financiën

EMU-Saldo

EMU Saldo

2.020

2.021

2.022

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).

-3.243

61.087

-7.888

2.

(-)

Mutatie (im)materiële vaste activa

-1

-2.439

-7.505

3.

(+)

Mutatie voorzieningen

4.

(-)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

5.

(-)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwacht boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

-247

-230

Berekend EMU-saldo

-3.391

1.994

4.813

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30